دانلود رایگان مقاله لاتین پیشرفت تجارت الکترونیک در صنایع کشاورزی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کشاورزی - مثال لهستانی


عنوان انگلیسی مقاله:

The Development of Electronic Commerce in Agribusiness – The Polish Example

سال انتشار : 2015برای دانلود رایگان مقاله پیشرفت تجارت الکترونیک در صنایع کشاورزی اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


2. The development of electronic commerce as a complex and evolutionary phenomenon

Zwass (1998) defines electronic commerce as the sharing of business information, maintaining of business relationships and conducting business transactions by means of telecommunication media. The main types of electronic commerce transactions are Business-to-Business and Business-to-Consumer transactions. There are significant differences between these two types of transactions. B2B transactions are of larger volume and value, higher risks, less buyers, and different way of making purchasing decisions comparing to B2C transactions. B2B transactions are also prevailing in agribusiness as they are conducted between enterprises representing successive levels of agri-food chain. With the bursting of Internet bubble in the late nineties of the XX century, practitioners and researchers began to look at e-commerce as an evolutionary phenomenon rather than revolutionary changes. It turned out that investing in e-business undertakings should be more cautious. However, it is commonly believed that the Internet has a great potential to improve the operations of companies and entire markets. The electronic flow of information makes the processes in enterprises run faster, without errors and automatically without human labor. Internet also helps companies to enter new markets. The potential of electronic commerce is often considered from the perspective of transaction costs economics. Bakos (1991) distinguishes between two different ways of conducting B2B e-commerce which are the information links, which are mutual investments of the two companies in a solution of electronic communication between them, and the electronic marketplaces, which are represented by inter-organizational information systems that allow the exchange of information between many sellers and many buyers. It is believed that electronic marketplaces are more useful for the implementation of open market transactions, and are less useful for the operation of supply chains. However, electronic marketplaces, along with their development and expansion of services are becoming increasingly useful for supply chain (Christians and Markus 2003). What particularly distinguishes electronic marketplaces from the information links is the ease of comparison of suppliers and buyers, ease of changing suppliers and buyers, and enabling access to price information. With the development of information technology ecommerce should rather evolve from information links towards electronic marketplaces (Malone et al., 1987). Electronic marketplaces have the potential to reduce market transaction costs (e.g. costs of searching for suppliers and buyers, costs of negotiation, costs of contracting and contract enforcement), they reduce the information asymmetry between the transaction parties and contribute to efficient price discovery (Xiaoping et.al., 2009). Therefore, their development may be beneficial for businesses and economies. Adoption of information technology in enterprises is a complex issue and may depend on various factors. Thatcher et al. (2006) classified the factors of adoption of IT into two groups: intra-organizational factors (e.g. organizational readiness, size of the organization, top management support, consistency with the company's business strategy), and extra-organizational factors (e. g. industrial, governmental, cultural). The importance and role of electronic commerce may be particularly evident in international markets because the Internet is a global medium and reduces the barriers of distance. However, the benefits of the electronic international trade may relate primarily to the companies from developed countries, as companies from developing countries barely overcome barriers and transaction costs associated with entering the markets, and electronic commerce only helps them to reduce search costs, which is insufficient to sell goods abroad (Pare, 2003).برای دانلود رایگان مقاله پیشرفت تجارت الکترونیک در صنایع کشاورزی اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

[PPT]The Development of Electronic Commerce in Agribusiness * The ... https://lms.ctl.cyut.edu.tw/blog/lib/read_attach.php?id=815429 The Development of Electronic Commerce in Agribusiness – The Polish Example. 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and. TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. 製作者:10514625 王俊淵、10114183 郭韋辰. 1. Outline. Introduction; The development of electronic ... [PDF]Enabling Electronic Commerce In Agribusiness: The Initial ... - CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.17.7201&rep=rep1...pdf by S Gregor - ‎Cited by 5 - ‎Related articles Enabling Electronic Commerce In Agribusiness: The Initial. Stages Of A Diffusion Process. Shirley Gregor. Department of Information Systems. Central Queensland University. Rockhampton Qld 4702. Email: s.gregor@cqu.edu.au. Phone: +61 (79) 30-9688. Fax: +61 (79) 30-9700. Kylie Jones. Tropical Beef Centre, P.O Box ...