عنوان فارسی مقاله:

شبکه های اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی: مطالعه موردی


عنوان انگلیسی مقاله:

Academic Social Networks and Learning Analytics to Explore Self-Regulated Learning: a Case Studyبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبکه های اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی: مطالعه موردی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

شبکه های اجتماعی به شکل جدید ارتباطات تبدیل شده اند که به دانشجویان این اجازه را می دهند که مطالبی را به اشتراک گذاشته و همکاری نمایند. آنها در این مفهوم به نیروهای با مهارت های یادگیری خود ساماندهی محلق شده اند. این مقاله تجربه ای در دانشگاه سانتیگو د کامپوستلا مطرح می کند تا تحلیل کند که چگونه یادگیری خود ساماندهی در دروه ای رشد می یابد و از شبکه اجتماعی استفاده می کند. این تحقیق از موارد زیر استفاده کرد: 1-پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط پینتریچ و 2-راهبردهای تحلیل اجتماعی درون چارچوب تحلیل یادگیری. نتایج نشان می دهد که آموزش دانشجویان را تشویق می کند تا با هم در تعامل بوده و محیط غنی برای توسعه مهارت های یادگیری خود ساماندهی ایجاد کنند.