عنوان فارسی مقاله:

استفاده از تکنیک های داده کاوی برای کشف کلاهبرداری های پزشکی در بیمه تندرستی

عنوان انگلیسی مقاله:

Use of Data Mining Techniques to Detect Medical Fraud in Health Insuranceبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای کشف کلاهبرداری های پزشکی در بیمه تندرستی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
بازرسی پرونده درخواست دعاوی بیمه تندرستی معمولا بر روی تجربه متخصصان برای اثبات و پرسنل محرب مسئول برای بررسی تاکید دارد.با این وجود، با توجه به حجم کار سنگین و ناکافی بودن نیروی انسانی و تجربه ،نسبت بی نتیجگی های قضاوت ها بالاست، که منجر به حل و فصل نامناسب دعاوی و اتلاف منابع اجتماعی خواهد شد.این مقاله از تکنولوژی داده کاوی برای طراحی مدل های بهره می برد و مواردی را پیدا می کند که به بررسی دستی نیاز دارند بنابراین سبب صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی می شود.شش مدل در این مقاله طراحی می شود. از طریق تحلیل اصل 80/20 و نسبت دقت و پوشش ، شمار خیلی زیادی از داده های دوره ای (بیشت از 2 میلیون ثبت) به مدلهای داده کاوی پس از تایید تکراری برگردانده می شود. هم چنین، کشف می شود کامل کردن تکنولوژی داده کاوی و برگرداندن آن به مراحل بازرگانی مختلف برای ایجاد یک سیستم هشداردهی اولیه،یک موضوع مهم برای سیستم بیمه تندرستی در EMR (تابش الکترومغناطیسی ) در اینده خواهد بود.در این حین،همانطور که اطلاعات از طریق داده کاوی کسب می شود،نیاز است مورد ذخیره قرار گرد و تکنولوژی دادگان سنتی دارای محدودیت هایی است.سپس این مقاله چهارچوب هستی شناسی را کشف می کند که باید از طریق تکنولوژی شبکه معنایی در آینده به منظور کمک به ذخیره دانش حاصل از داده کاوی تنظیم شود.