عنوان فارسی مقاله:

پیشرفت زنان در روزنامه نگاری: ویژگی های روانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Women’s advancement in journalism: psychological characteristicsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیشرفت زنان در روزنامه نگاری: ویژگی های روانی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

مونث سازی روزنامه نگاری فرآیندی است که در بسیاری از کشورها در حال اشاعه است و این ترویج در کشور روسیه نسبت به کشورهای دیگر با پیشرفت مواجه بوده است. این رویه بر هر دو عوامل جهانی و بخصوص روسی مبتنی است. گذار تدریجی روزنامه نگاری از یک شغل صرفاً مردانه به یک حرفه عمدتاً زنانه، تحولات داخلی را به دنبال دارد و فضای روانی داخلی مشخصی را ایجاد می کند. به منظور درک کامل این تحولات، محققان باید بر مبنای تحلیل تغییرات جنسی در روزنامه نگاری و همچنین بر اساس بررسی مشکلات و کشمکش های موجود در این فرآیند، اهداف جدیدی را برای مطالعات خود پایه گذاری کنند.