عنوان فارسی مقاله: ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم هایWDM
عنوان انگلیسی مقاله: Dispersive Properties of Optical Filters for WDMSystems


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم هایWDM و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

سیستم های مخابراتی تسهیم تقسیم طول موج (WDM) ، همواره به فیلتر های نوری خوب نیاز دارند که نیازمندی های سخت در واکنش دامنه اشان را براورده سازند ، ایده آل بودن برای فیلتر کاملا مستطیلی .  واکنش فاز این فیلتر ها برای کسب بازده پهنای باند بالا از اهمیت مساوی با فیلتر ایده آل دارای فاز کاملا خطی  برخوردار بود بنابراین دارای تاخیر زمانی ثابت و بدون پراکندگی می باشد . این جنبه فیلتر های اپتیکی برای سیستم های WDM تا زیادی توجه بسیار زیادی را تا همین اواخر کسب نکرده است . ان هدف این مقاله می باشد تا واکنش فازی و پراکندگی حاصله فیلتر های اپتیکی را به طور عمومی و تاثیر اشان بر عملکرد سیستم WDM بررسی کند . ما برای این هدف از مفاهیم عمومی ناشی از سیستم های خطی بویژه  واکنش فازی حداقل و غیر حداقل و کاربرد پذیری انتقال های هیلبرت را استفاده می کنیم . ما سه رده مختلف فیلتر های اپتیکی را تحلیل می کنیم که اخبرا در سیستم های WDM استفاده می شوند و عملکرد اشان را بر حسب واکنش فازی اشان مقایسه می کنند . در نهایت ، ما روش های ممکن خطی سازی واکنش فازی را بدون تاثیر گذاشتن بر واکنش دامنه در تلاش برای تقریب زدن فیلتر ایده آل و کسب بالاترین بازده پهنای باند بررسی می کنیم .