عنوان فارسی مقاله:

یک مدل پیش بینی عددی برای لرزش و نویز موتورهای شار محوری


عنوان انگلیسی مقاله: A Numerical Prediction Model for Vibration and Noise of Axial Flux Motors


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل پیش بینی عددی برای لرزش و نویز موتورهای شار محوری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

یک روند عددی برای پیش بینی لرزش و نویز آکوستیک با توجه به نیروهای القای الکترومغناطیسی در یک موتور شار محوری (AFM) ارائه شده است و بر یک موتور دارای مغناطیس یا آهنربای فریت یا هیدراکسید آهن برای وسایل نقلیه الکتریکی اعمال شده است. این روش شامل محاسبه نیروهای مغناطیسی شعاعی اعمال شده بر سطوح داخلی استاتور با استفاده از حل کننده های الکترومغناطیسی به منظور محاسبه لرزش و نویز موتور می باشد. سپس هارمونیک اساسی و درجه بالای نیروهای مغناطیسی هستند از طریق فرآیند تبدیل سریع فوریه به دست می آیند. تجزیه و تحلیل های ساختاری مانند تجزیه و تحلیل هارمونیک و وضعی یا مودال برای بررسی فرکانس های رزونانس طبیعی سیستم موتور و اشکال وضعی مسئول ارتعاش فریم یا قاب و نویز آکوستیک انجام شده اند. مقدار جابجایی ارتعاشات در سطح مستقر بر موتور و سطوح فشار صوت در یک نقطه معین در این فضا به ترتیب با استفاده از تجزیه و تحلیل هارمونیک و آکوستیک پیش بینی گردید. آزمون های عملکرد موتور برای اعتبارسنجی مدل انجام پذیرفت و نتایج نشان دادند که شاخص های پیش بینی مدل به خوبی با مشاهدات حاصل از آزمایشات همخوانی دارند.