عنوان فارسی مقاله:

فناوری های وب معنایی برای کتابخانه های دیجیتال


عنوان انگلیسی مقاله:

Semantic Web technologies for digital librariesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فناوری های وب معنایی برای کتابخانه های دیجیتال و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف - هدف از این مقاله ارائه چشم اندازی از وب معنایی، اهمیت و پیشینه و یک نمای کلی از فن آوری های وب معنایی است که می تواند به منظور ارتقاء کتابخانه های دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی / شیوه شناسی / رهیافت - این مقاله، حداقل به بخشی از سوالاتی مانند اینکه "وب معنایی چیست؟"، "وب معنایی شبیه چه می تواند باشد؟"، "چرا وب معنایی مهم است؟"، "آنتولوژی چیست؟ "و" ما اکنون کجا هستیم؟ پاسخ دهد. به مقالات و وب سایت های بیشتری برای تکمیل این چشم انداز نیاز است.

یافته ها - فن آوری های وب معنایی برای کتابخانه های دیجیتال ارزش فزاینده ای دارند. در حال حاضر ابزار علمی و تجاری متعددی وجود دارد که هم اکنون می تواند به کار رود.

محدودیت های عملی / مفاهیم – چشم انداز فن آوری های وب معنایی نمی تواند در این چنین مقاله ای کامل شود، بنابراین ما خودمان را به برجسته ترین فن آوری های موجود محدود کردیم. با این حال، پیروی از این اشاره گرها به خوانندگان اجازه می دهد تا به آسانی به اطلاعات بیشتری دست یابند.

اصالت / ارزش - این مقاله از ارزش خاصی برای افراد تازه وارد در این زمینه برخوردار است.