عنوان فارسی مقاله:

یک روش شارژ مبتنی بر PSO بهبود یافته خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع برق


عنوان انگلیسی مقاله:

An improved PSO-based charging strategy of electric vehicles in electrical distribution gridبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک روش شارژ مبتنی بر PSO بهبود یافته خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع برق و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

با توجه به تمایل در جهت کاهش تاثیرات محیطی و دستیابی به استقلال انرژی در رانندگی، خودروهای الکتریکی (EV) آماده دریافت قسمت اعظمی از بخش عمومی هستند. با این حال، اتصال همزمان به شبکه توزیع برق و نیز شارژ شدن با تعداد زیادی از EV ها، ضرورت بهینه سازی رفتارهای شارژ و تخلیه EV ها به سبب موضوعات اقتصادی و امنیتی در اجرا شبکه را ایجاب می‌کند. به منظور بررسی این موضوع، ما یک مدل شارژ EV جدید را در این مقاله پیشنهاد می‌کنیم. این مدل با جنبه‌های زیر که شامل پخش بار بهینه (OPF)، مشخصه‌های آماری EV ها، درجه رضایت مالکان EV (DoS)، و هزینه شبکه قدرت می‌باشد، مربوط می‌باشد. یک الگوریتم ازدحام ذره بهبود یافته برای بهینه سازی مدل پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی روش شارژ EV بهینه پیشنهاد شده ما، شبیه سازی سیستم توزیع قدرت 10-بأس برای ارزیابی عملکرد انجام شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهاد شده می‌تواند هزینه اجرا شبکه قدرت را به طور قابل توجهی کاهش دهد در حالی که الزامات رانندگی مالکان EV را نیز برآورده می‌کند. همچنین عملکرد بهتر در قابلیت جستجو سراسری و نتایج بهینه در الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذره بهبود یافته نیز بررسی شده است.