عنوان فارسی مقاله:

یک مدل ارزیابی برای اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در بیمارستان های دولتی بر اساس رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)


عنوان انگلیسی مقاله:

An Evaluation Model for the Implementation of Hospital Information System (HIS) in Public Hospitals Using Multi-Criteria-Decision-Making (MCDM) Approachesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل ارزیابی برای اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در بیمارستان های دولتی بر اساس رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

بیمارستان ها سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) را برای ارتقای کارایی و بهره وری مراقبت های بهداشتی حرفه ای و همچنین برای برآوردن نیاز به کیفیت بالای مراقبت از بیمار اجرا می کنند. برای تعیین عوامل مهمی که بر تصمیم بیمارستان برای پذیرش HIS تأثیر می گذارند، پژوهش ما حجم گسترده ای از پیشینه مربوط به پذیرش نوآوری بهداشتی مرور کرده و چهارچوب تکنولوژی-سازمان-محیط زیست (TOE) را یکپارچه می کند، که به عنوان چهارچوبی بالغ و مدل مناسب انسان-سازمان-تکنولوژی (HOT) شناخته شده است. به همین دلیل، یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی (MCDM) برای ارائه شواهدی از روابط وابسته مهم فاکتورها و با استفاده از فرایندهای شبکه ای تحلیلی (ANP) و تصمیم گیری آزمایشی و روش های ارزیابی آزمایشگاهی (DEMATEL) به کار گرفته می شود. از این رو، این پژوهش مدل اولیه یکپارچه را با به کارگیری سه بعد اصلی و با 10 متغیر مرتبط، به عنوان فاکتورهای پذیرش سازمانی بالقوه با توجه به تکنولوژی HIS، طرح ریزی می کند.