عنوان فارسی مقاله:

همترازی راهبردی مدیریت دانش در کشور های شورای همکاری خلیج فارس


عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge Management Strategic Alignment in the Gulf Cooperation Council Countriesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی همترازی راهبردی مدیریت دانش در کشور های شورای همکاری خلیج فارس و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 مونه متن ترجمه

چکیده

امروزه سازمان ها بایستی استراتژی دانش (KS) را درون استراتژی کسب و کار اشان (BS) به صورت پرانرژی یکپارچه نمایند چون دانش به عنوان عنصر راهبردی در عملکرد سازمان شناخته شده است . از اینرو ، فرضیه تحقیق فعلی فرض می کند که همترازی بین راهبرد دانش و راهبرد کسب و کار دارای تاثیر مثبت بر عملکرد سازمانی بود .

مدل عملیاتی در تلاش برای کشف همترازی بین راهبرد دانش و راهبرد کسب و کار بر اساس بررسی علی قبلی در همترازی راهبردی پیشنهاد می گردد . انواع راهبرد تجاری بر حسب توپولوژی مدافعات ، تحلیل گران و کشف کننده های مایلز و اسنوس (1978) دیده شدند . دو راهبرد استراتژی دانش عبارتند از : راهبرد دانش تهاجمی (AKS) و استراتژی دانش محافظه کارانه (CKS) برای سنجش همترازی راهبردی مدیریت دانش با راهبرد های کسب و کار انتخاب گردیدند . این مدل به طور تجربی از طریق بررسی 106 بانک برگزیده شش کشور خلیج فارس صحه گذاری شده بود ( بحرین ، عربستان ، کویت ، قطر ، امارات متحده عربی و عمان ) .رویکرد اعتدال با توجه به چشم انداز همترازی انتخاب گردید . یافته کلی تحقیق اثبات کرده بود که در آنجا رابطه قوی بین راهبرد دانش و راهبرد کسب و کار وجود دارد که همترازی بین این دو راهبرد به طور شفاف بر عملکرد سازمانی تاثیر گذاشته بود .