عنوان فارسی مقاله:

بررسی عملی (تجربی) رابطه بین سرمایه معنوی و ارزش بازاری شرکت و عملکرد مالی


عنوان انگلیسی مقاله:


An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performanceبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی عملی (تجربی) رابطه بین سرمایه معنوی و ارزش بازاری شرکت و عملکرد مالی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف : هدف از این مقاله این است تا رابطه بین کارامدی خلق ارزش و ارزش گذاری شرکت و عملکرد مالی را بررسی نمود .

طراحی / روش شناسی /رویکرد : محققان با استفاده از داده های ترسیمی از شرکت های فهرست شده تایوانی و ضریب معنوی افزوده ارزش به عنوان سنجش کفایت سرمایه بکار رفته و سرمایه معنوی ، مدل های رگرسیون را ایجاد می کنند تا رابطه بین کارامدی خلق ارزش یکپارچه و نسبت های ارزش بازاری شرکت تا ثبت دفتری را بسنجند و رابطه بین سرمایه معنوی و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت را کشف نمایند .

یافته ها : فرضیه از طریق نتایجی پشتیبانی می گردند که سرمایه فکری دارای تاثیر مثبت بر ارزش بازاری و عملکرد مالی می باشد و ممکن است شاخصی برای عملکرد مالی ـ آتی باشد . علاوه بر این ،محققان متوجه شدند که سرمایه گذاران ممکن است ارزش متفاوتی را بر سه جزء تثربخشی خلق ارزش قرار دهد ( سرمایه فیزیکی ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ) . در نهایت ، سندی ارایه گردید که هزینه تحقیق و توسعه ممکن است اطلاعات اضافی را در زمینه سرمایه ساختاری به همراه آورد و تاثیر مثبت بر ارزش شرکت و سوددهی دارد

اصلیت / ارزش : نتایج باهث افزایش درک نقش سرمایه فکری در خلق ارزش یکپارچه و ایجاد مزیت های پایدار برای شرکت ها در اقتصاد های در حال ظهور می شوند ، اقتصاد هایی که پیشرفت های فناورانه مختلف مکن است پیچیدگی های مختلفی را برای ارزش گذاری سرمایه فکری به بار اورد .