عنوان فارسی مقاله:

پروتکل مسیریابی مبتنی بر زمان های توقف (Stop_times) برای شبکه های موردی خودرویی


عنوان انگلیسی مقاله:

Stop_times based Routing Protocol for VANET

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی پروتکل مسیریابی مبتنی بر زمان های توقف (Stop_times) برای شبکه های موردی خودرویی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 
نمونه متن ترجمه

چکیده

شبکه موردی (اد هاک) خودرویی (VANET) یک دسته  ویژه از شبکه موردی موبایل (MANET ) می باشد که  خودرو ها در این شبکه همانند گره های شبکه موردی موبایل با ارتباطات بی سیم در نظر گرفته می شوند . تفاوت کلیدی شبکه موردی خودرویی و شبکه موردی موبایل در واقع الگوی ویژه تحرک پذیری و موقعیت جغرافیایی تعویض پذیر در سریع ترین زمان ممکن می باشد . توجه به بهبود ایمنی و راندمان ترافیک در استفاده از شبکه موردی خودرویی چشمگیر بوده است . طراحی پروتکل های مسیر یابی درشبکه موردی خودرویی مهم و یک موضوع ضروری برای پشتیبانی از ITS های هوشمند می باشد . پروتکل های مسیر یابی موجود شبکه موردی موبایل برای شبکه های موردی خودرویی مناسب نمی باشند . AOMDV در تقاضا برای پروتکل مسیر یابی چند مسیری بی نهایت مهم می باشد . مقاله حاضر یک SSD-AVOMDV را به عنوان پروتکل مسیر یابی شبکه موردی خودرویی پیشنهاد می دهد . SSD-AOMDV باعث بهبود AOMDV می گردد تا مشخصه های شبکه موردی خودرویی را تنظیم نماید .   SSD-AOMDV در واقع پارامترهای تحرک پذیری را اضافه می کند : زمان های توقف  ، سرعت و مسیر برای تعداد جهش همانند واحد مقیاس جدید مسیر یابی OMDV برای انتخاب جهش بعدی در طول فاز کشف مسیر .  مقیاس زمان های توقف برای شبیه سازی الگوی قابلیت حرکت اتوبوس ها و چراغ های راهنماییی در تقاطع ها اضافه می گردد . نتایج شبیه سازی نشان می دهند که SSD-AOMDV در مقایسه با AMODV به عملکرد بهتر دست می یابند .