عنوان فارسی مقاله: کنترل توان راکتیو برای بهبود ولتاژ: یک مقایسه بین دو روش غیرمتمرکز


عنوان انگلیسی مقاله:

Reactive power control for improving voltage profiles: A comparison between two decentralized approaches

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کنترل توان راکتیو برای بهبود ولتاژ: یک مقایسه بین دو روش غیرمتمرکز و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 
نمونه متن ترجمه

خلاصه

این مقاله باتوجه به یک سری مقررات محلی ولتاژ به بأس‌ها و  در جاهایی که ژنراتورهای توزیع توان باد متصل هستند، متصل و انجام شده است. بطور خاص، هدف این کار مقایسه دو روش کنترل ولتاژ می‌باشد: اولی برپایه آنالیز حساسیت و دومی براساس طراحی یک سیستم کنترل فازی می‌باشد. این دو روش با استفاده از شبیه سازی در یک سیستم توزیع واقعی مقایسه شده‌اند و نتایج نشان می‌دهد که هر دو روش اجازه می‌دهند که ولتاژ در اتصالات ژنراتور باد با محدودیت‌های استاندار ولتاژ با توجه به منحنی‌های ظرفیت ژنراتور باد تنظیم شود. باوجود این، روش فازی در مقایسه با روش حساسیت مزیت‌های بیشتری ارائه می‌دهد. درواقع، (i) یک کنترل ظریف با مصرف توان راکتیو در طول کنترل را ارائه می‌کند و توان راکتیو تغییرات ولتاژ بهتری را به دنبال خواهد داشت (ii) طراحی کنترلر فازی مستقل از پارامترهای شبکه و توپولوژی آن می‌باشد.