عنوان فارسی مقاله:

پایگاه داده برای تحلیل رفتاری چهره


عنوان انگلیسی مقاله:


A Database for Facial Behavioural Analysisبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی پایگاه داده برای تحلیل رفتاری چهره و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

علاقه زیاد به  کشف رفتار انسانی وجود دارد که ممکن است مردم با نیت بد عمدی را آشکار می سازد که در تقلب درگیر هستند . فناوری وجود دارد که قادر است تا تغییرات در الگو های حرکت چهره و نشانه های گرمایی در چهره را آشکار سازد . بنابراین ، برای مطالعه آینده در رابطه جامعه تحقیق یک سری کمبود داده وجود دارد . بنابراین ، این پروژه در نظر دارد تا بر کمبود داده در مطالعه روانشناسی و توسعه الگوریتم ها غلبه نماید . آزمایش طراحی درون سوژه ها با استفاده از مهاجرت همانند سناریویی برای بررسی شرکت کنندگان در کنترل و شرایط آزمایشی  انجام گرفته بود . نمونه تصادفی از 32 داوطلب جذب شده بودند و گروه سنی اشان بین 18 تا 33 سال می باشد . شرکت کنندگان بواسطه طراحی مطالعه ملزم شدند تا پرسش هایی را در مورد دو موضوع پاسخ دهند که یکی به خودشان و دیگری به عنوان شخصیت از قبل تعریف شده می باشد . داده در رابطه با تصاویر قابل رویت و حرارتی حرکت و رفتار چهره جمع آوری گردیدند . پایگاه داده غنی  رمز گذاری شده FACS با عکس های حرراتی کیفیت بالا  ایجاد گردید . در نهایت ، پیشنهادات برای توسعه و اجرای بعدی تکنیک تحلیل چهره صورت گرفتند .