دانلود رایگان مقاله لاتین جامعه شناختی چالش انتظارات متضاد از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

خودباوری در روابط عمومی یک رویکرد روانشناختی و جامعه شناختی برای چالش انتظارات متضاد


عنوان انگلیسی مقاله:

Self-deception in public relations. A psychological and sociological approach to the challenge of conflicting expectations


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله جامعه شناختی چالش انتظارات متضاد اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


3. Consequences 

3.1. Synthesis: framework for self-deception in public relations Dialogical public relations have long been regarded as superior vis-à-vis persuasion – unjustly as Theunissen and Wan Noordin (2012) point out (see also Porter, 2010). In our understanding, strategic communication evolves in a competitive environment, governed by the logic of media society, namely the selective pressure of the limited attention of the public sphere and the individual recipients. In this scenario dialogue and persuasion appear as competing (though sometimes combined) strategies, with persuasion regularly involving protective deceptive practices. This does not mean, that dialogue and persuasive practices are mutually exclusive. Following the two-way symmetrical model they are complementary in win-win-situations (Grunig, 2001). However, in win-lose-situations, where there is no common ground for a consensus or a beneficial solution to all participating parties, it can be promising for the organization to pursue asymmetrical strategies that involve deception and self-deception. Public relations always primarily acts on behalf of its organization and will therefore take practices into accountthat might be unethical but seem rewarding, if necessary. Therefore, in such situations,(unethical and asymmetric) strategic self-interest might well be preferred above (ethical and symmetrical) dialogic practice.برای دانلود رایگان مقاله جامعه شناختی چالش انتظارات متضاد اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Dramatic Social Change: A Social Psychological Perspective | de la ... https://jspp.psychopen.eu/article/view/14/html by R de la Sablonnière - ‎2013 - ‎Cited by 14 - ‎Related articles Jump to The Challenge of Defining Social Change - Psychology and sociology alike have failed to ... change within an individual perspective. [DOC]Literary Criticism: Questions for a Variety of Approaches https://www.bcps.org/offices/lis/writing/.../Literary_Criticism_Generic_questions.docx V. Psychological Approach: This approach focuses on the psychology of characters. What forces ... Does the work challenge or affirm the social order it depicts? Searches related to psychological and sociological approach to the challenge social psychology of education pdf application of social psychology in education pdf importance of social psychology in education psychological perspective of education pdf psychological perspective of education ppt social psychology of education journal psychology and sociology difference psychosocial problems of students