دانلود رایگان مقاله تحقیقات حسابداری و منافع عمومی به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی رایگان

عنوان فارسی مقاله: تحقیقات حسابداری و منافع عمومی
عنوان انگلیسی مقاله: Accounting research and the public interest
نشریه  امرالد (Emerald)
مجله مجله حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

(Accounting, Auditing & Accountability Journal)


مشاهده و دانلود رایگان

منبع: سایت ترجمه فا