عنوان فارسی مقاله:

رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟


عنوان انگلیسی مقاله:

The Growth of Private Label Brands: A Worldwide Phenomenon?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟ و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

در بسیاری از کشورها، رشد مارک های برچسب خصوصی (PLB) تحت تأثیر منفی سهام برندهای تولیدکننده است، هرچند PLBها هم چنان باید در بازارهای دیگر حضور داشته باشند. مطالعات متعددی، عواملی را که به موفقیت PLBها در دسته های محصولاتی منتج می شوند، شناسایی کرده اند و در عین حال، تحقیقات تجربی محدودی به تحقیق در مورد عوامل تضمین کننده تغییرپذیری سهام PLB در کشورها پرداخته اند. این تحقیق، به بررسی عوامل ساختاری بازار کشوری-ساختار توزیع خرده فروشی، نوع شناسی خرده فروشان و ساختار حمل و نقل (لاجستیک)- می پردازد تا برتری PLBها در کشورها درک گردد. نتایج نشان از این دارند که این عوامل به تشریح الگوی پراکندگی نفوذ PLB در 46 کشور و این که ساختار توزیع بیشترین تأثیر را بر سهام PLB و در نتیجه ساختار حمل و نقل و نوع شناسی خرده فروشان در ارزان فروشان خاص جهانی دارد، کمک می کند. این یافته ها می توانند به مدیران برندهای تولیدی این توانایی را بدهند که بهتر پیش بینی نمایند که آیا کشورهای خاص برای بین المللی کردن برندهای خود زمینه نامساعدی دارند یا این که بالعکس، به تولیدکنندگان برند کمک هایی را ارائه می کنند تا از سهام برندهای خود محافظت کنند. این نتایج هم چنین بینشی در مورد محدوده زمانی که در آن افزایش سهام PLB ممکن است تهدیدی را در بازارهای مختلف ایجاد کند، ارائه می دهند.