دانلود رایگان مقاله لاتین چند فرهنگی آسیایی در ارتباطات از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

چند فرهنگی آسیایی در ارتباطات: تاثیر فرهنگ در روابط عمومی در سنگاپور

عنوان انگلیسی مقاله:

Asian multiculturalism in communication: Impact of culture in the practice of public relations in Singapore


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله چند فرهنگی آسیایی در ارتباطات اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


2. Background: why Singapore 

Singapore provides an intriguing context to examine the impact of multiculturalism on PR practice. Multiculturalism in Singapore is state-sanctioned to preserve harmony among the Chinese (74.3%), Malays (13.3%), and Indians (9.1%) (Ortiga, 2014; Department of Statistics Singapore, 2015a). Even though the Chinese forms the majority, Singapore’s founding Prime Minister LeeKuanYew establishedamulticulturalnationalidentity amalgamatedfromtheChinese,Malay,Indian, and Others (CMIO) cultures (Chua, 2003; Lai, 1995) instead of construing an underlying Singaporean identity (Ortiga, 2014). Although the CMIO has been criticized as compelling Singaporeans to fit idealized characterization of their respective ethnicities, critics conceded that it was an essential element to unite a young and diverse society (Lai, 1995). Faced with globalization and capitalism, the focus shifted towards creating a hybrid ethnic-centric Singaporean identity thatpreservedtraditional cultures, andunitedSingaporeans inanetwork of sharedculture so thatthey were “better equipped to appreciate, understand, and adopt other cultures” without being conflicted (Goh, 2010). Multiculturalism thus functioned as codes for intercultural interaction established in a social setting (Goh, 2010). Consistently, the dominant national narrative propounded by leaders was that multiculturalism was not a social phenomenon endured by the ethnic majority but was politically essential (Keong, 2013) in sustaining Singapore’s sovereignty (Ortiga, 2014). In other words, racial harmony was synonymous with and required for national survival. Chua (2003), for example, argued that the government’s restrictive approach in a democracy, coupled with practical circumstantial deci- sions, resulted in “multiculturalism in practice” (p. 74) that allowed it to evade social unrest while enjoying strong economic growth (Goh, 2008). When English became the official language and mother tongues (Chinese, Malay and Tamil) were made second languages, it unified everyone as Singaporeans by allowing for the comprehension of and appreciation for other cultures (Keong, 2013) because it was a neutral language spoken and written universally. It played a strong primary role in integrating Singaporeans under the banner of multiculturalism and a secondary function in influencing its economic quality of life.برای دانلود رایگان مقاله چند فرهنگی آسیایی در ارتباطات اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

The dire need for multiculturalism in public relations ... - Emerald Insight www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13632540310807250 by K Sriramesh - ‎2003 - ‎Cited by 69 - ‎Related articles Department of Communication at Purdue University and as Associate ... KEYWORDS: public relations in Asia, multicultural public relations, multicultural public. The secret to communicating with multicultural audiences ... www.integratedb2b.com/.../the-secret-to-communicating-with-multicultural-audiences... Oct 17, 2013 - B2B communications strategies that are culturally homogenous can ... 34 million are black, 20 million are of Asian descent, and 45 million have ... [PDF]English as a Multicultural Language in Asia and Intercultural Literacy* web.uri.edu/iaics/files/06-Nobuyuki-Honna.pdf by N Honna - ‎Cited by 23 - ‎Related articles Abstract. As most Asian countries recognize English as an indispensable language for intranational or international communication, they are increasingly ... The Asian Invasion (of Multiculturalism) in Hollywood: Journal of ... www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01956051.2004.10662057 by MHT Pham - ‎2004 - ‎Cited by 34 - ‎Related articles May 3, 2013 - The Asian Invasion (of Multiculturalism) in Hollywood ... Journal of International and Intercultural Communication. Published online: 7 Jan 2010.