دانلود رایگان مقاله لاتین نقش واسطه ای راهبرد رقابتی در گرایش بین المللی کارآفرینی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

نقش میانجیگری استراتژی رقابتی در جهت گیری بین المللی کارآفرینی


عنوان انگلیسی مقاله:

The mediating role of competitive strategy in international entrepreneurial orientation


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله نقش واسطه ای راهبرد رقابتی در گرایش بین المللی کارآفرینی اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


2. Theory and hypothesis

 Although research in the field of internationalization of the company has advanced considerably in recent years, the challenge of responding to questions that arise as a result of an increasingly global and competitive environment in which companies must operate still persists (Werner, 2002). Previous studies support the existence of a positive relationship between entrepreneurial orientation and results (Covin & Slevin, 1989; Miller, 1983; Wiklund & Shepherd, 2003; Zahra & Covin, 1995), therefore entrepreneurial orientation is a valuable indicator of business success (Krauss, Frese, Friedrich, & Unger, 2005). The company organization literature offers several viewpoints from which to approach the study of internationalization. This study highlights four specific approaches that are useful for analyzing a company's internationalization process: process approach, resources and capacity approach, network approach, and international entrepreneurial approach. The entrepreneurial approach, which has a high explanatory power of the value creation process of companies that develop their activity beyond their original borders, has strongly emerged in recent years (Joardar & Wu, 2011). Thus, international entrepreneurial orientation arises as a different and dynamic way to explain why companies internationalize (e.g. Freeman & Cavusgil, 2007; Sundqvist, Kyläheiko, Kuivalainen, & Cadogan, 2012). Within international entrepreneurial orientation, many authors analyze the influence of entrepreneurial orientation in the company's international performance, and almost all state that the first positively influences the second (e.g. Balabanis & Katsikea, 2004; Etchebarne et al., 2010). Thus, the first hypothesis of this study poses that H1. International entrepreneurial orientation positively influences the international performance of family-owned businesses. Instead of analyzing the influence of international entrepreneurial orientation on results, previous research examines what factors influence the relationship between the previous variables. Francis and Collins-Dodd (2000) and Zahra and Garvis (2000) examine environment; Lohrke, Franklin, and Kothari (2015) examine the effects of the market and industry; and Knight (2000) examines the effects of technology. In addition to the above factors, some authors have focused on the influence of the business strategy in the relationship between entrepreneurial orientation and performance. Some authors argue that this in- fluence is moderating (e.g., Dess, Lumpkin, & Covin, 1997), whereas others argue that the influence is mediating (e.g., Borch, Huse, & Senneseth, 1999). This study chooses the second perspective, and argues that the average competitive strategy between entrepreneurial and international performance. Authors such as Bell, Crick, and Young (2004) have already analyzed this mediating effect. Company literature offers various frameworks to classify competitive strategy. Porter's (1980) distinguishes between leadership strategy in costs and differentiation; Dess et al. (1997) and Baum, Locke, and Smith (2001) use this taxonomy to analyze the influence of the mediating effect of competitive strategy on the relationship between entrepreneurial orientation and performance. However, Miles et al. (1978) differentiates between four strategic patterns: (1) prospective strategy; (2) defensive strategy; (3) analyzer strategy; and (4) reactive strategy. Lumpkin and Dess (1996) use these patterns to analyze the influence of the mediating effect of competitive strategy on the relationship between entrepreneurial orientation and performance. This study uses Porter's typology because of its wide acceptance in the literature (Allen & Helms, 2006). This study considers competitive strategy as a combination of the differentiation strategy and leadership in costs, because companies have synergies, which together can improve the performance of the company (Abdullah, Mohamed, Othman, & Uli, 2009). The mediation model approach takes into account two relationships: on the one hand, that the international entrepreneurial orientation positively affects the competitive strategy; and on the other hand, that the competitive strategy positively influences international performance. Entrepreneurial orientation, through its innovation dimension, affects the competitive strategy of technological leadership from the introduction of new products that generate value for the client. Therefore, a strong association between innovation and product differentiation exists (Blumentritt & Danis, 2006). Proactivity increases the advantages of being the first from differentiation (Hughes & Morgan, 2007). Finally, risk taking allows controlling risks and reducing costs and initial investment (Rauch et al., 2009). Therefore, H2. International entrepreneurial orientation positively affects the competitive strategy of family-owned businesses. Numerous empirical studies show positive links between competitive strategy and the results from Porter's perspective (e.g. Allen & Helms, 2006; Leask & Parker, 2007). Other studies analyze the positive effect of competitive strategy with international performance (Brush, Edelman, & Manolova, 2015; Cavusgil & Knight, 2015). Therefore, H3. Competitive strategy positively influences the international performance of family-owned businesses.برای دانلود رایگان مقاله نقش واسطه ای راهبرد رقابتی در گرایش بین المللی کارآفرینی اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

[PDF]International Entrepreneurial Orientation, Degree - Global Business ... globalbizresearch.org/Vietnam_Conference_2016_Aug/docs/doc/.../V611.pdf Aug 7, 2016 - Abstract. Born Global firms and international entrepreneurial orientation are inseparable phenomenon in international entrepreneurship. Entrepreneurial orientation - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurial_orientation Entrepreneurial orientation (EO) is a firm-level strategic orientation which captures an ... International Small Business Journal. n/a (n/a): 1–13. Entrepreneurial orientation: A review and synthesis of promising ... journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0266242615613840 by WJ Wales - ‎2016 - ‎Cited by 52 - ‎Related articles Basso O, Fayolle A, Bouchard V (2009) Entrepreneurial orientation: The making of a concept. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation ...