دانلود رایگان مقاله لاتین لبریزی دانش در زنجیره تامین از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

لبریزی دانش در زنجیره تامین: شواهد از بخش های فناوری بالا


عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge spillovers in the supply chain: Evidence from the high tech sectors


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله لبریزی دانش در زنجیره تامین اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


2. Literature review

 The impact of external knowledge on firm innovation in general, and knowledge flows between supply chain partners in particular, has received considerable attention from several streams of academic literature. The most relevant literature for our study originates from the research areas of R&D spillovers (including related studies on spillovers from firms’ foreign direct investment), open and user innovation, and operations management. It has been shown that knowledge spillovers lead to an increase in companies’ R&D investments and higher innovation output and productivity (Jaffe et al., 1993; Cohen and Levinthal, 1989; Bloom et al., 2013). The impact of knowledge spillovers on firms’ innovation productivity is amplified by technological (Orlando, 2004) and spatial proximity between a firm and its competitors (Jaffe et al., 1993; Lychagin et al., 2010; Mairesse and Mulkay, 2008; Aldieri and Cincera, 2009). Using plant-level data, Ikeuchi et al.(2015) find that flows of technological knowledge originating from buyers increase the total factor productivity of suppliers. Related to geographic proximity, studies on foreign direct investments, international business, and R&D offshoring explain firms’ location choices in order to benefit from productivity and knowledge spillovers from proximate firms (e.g. Shaver and Flyer, 2000; Alcacer and Chung, 2007). The majority of the empirical studies suggest, directly or indirectly, that the buyer–supplier relationship is an important channel through which productivity spillovers occur. Local productivity improvements are considered to be a sign of learning from foreign investors (Almeida and Kogut, 1997; Görg and Strobl, 2001; Havranek and Irsova, 2011; Javorcik, 2004; Meyer and Sinani, 2009) and trade (Antras and Helpman, 2004; Salioli and Zanfei, 2009; Sturgeon et al., 2008). Although these studies indirectly point to business transactions as important enablers for knowledge transfer, they cannot observe direct supply chain linkages between firms. The importance of leveraging external knowledge sources is highlighted by studies on open innovation (Chesbrough, 2003; Laursen and Salter, 2006; Dahlander and Gann, 2010) and user innovation (Von Hippel, 1976; De Jong and von Hippel, 2009). Numerous case studies illustrate external knowledge as a crucial input for firms’ inventive activities. Specifically with regard to users, the most prominent examples are open source software development and the medical instruments sector. User developers contribute actively to the creation of new software, and clinicians co-develop new surgery tools jointly with companies (e.g. Von Hippel et al., 1999; Von Hippel and Von Krogh, 2003; Jeppesen and Frederiksen, 2006). Because of the difficulties of obtaining largescale data on firms’ interactions with users, the majority of studies rely on qualitative information, with some notable exceptions. Using data from the community innovation survey (CIS), Laursen and Salter (2006) show that firms that access a broader range of external knowledge sources (e.g. universities, competitors, and customers) and use them more deeply increase their innovation productivity. Belderbos et al. (2004) document that, among other partners, spillovers from customers (including both firm and end customers) may facilitate the creation of radical innovation. With a focus on user innovation, Chatterji and Fabrizio (2012) show that medical instrument firms can improve their patent productivity by interacting with clinicians.1 While the user innovation literature acknowledges companies as a user group (intermediate users),the main focus is on the end users ofthe products and equipment providers, limiting the generalizability of the findings with regard to spillovers of technological knowledge in a supply chain context. In the operations management literature, the supply chain is a common level of analysis. The effect of supplier involvement in new product development, with focus on project-related outcome dimensions such as project developmenttimes, project costs, product quality, and team effectiveness, has been investigated by conducting case studies and surveys (Primo and Amundson, 2002; Appleyard, 2003; Petersenet al., 2005;Azadeganand Dooley, 2010). The majority of studies suggest that supplier involvement and collaboration has a positive impact on new product development. However, this line of research has little emphasis on technological innovations and R&D.برای دانلود رایگان مقاله لبریزی دانش در زنجیره تامین اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Knowledge Spillovers in the Supply Chain ... - Infoscience - EPFL https://infoscience.epfl.ch › Infoscience by R Seifert - ‎2015 Jan 28, 2016 - Knowledge Spillovers in the Supply Chain: Evidence From The High Tech Sectors. Seifert, Ralf; Isaksson, O. H. D. Presented at: EurOMA ... Research on Initiative Knowledge Spillovers of Supply Chain Entities ... https://link.springer.com/content/pdf/10.2991/978-94-6239-102-4_5.pdf by D DU - ‎2015 - ‎Related articles theory and initiative knowledge spillovers, this paper points out that the process of cooperation game between supply chain entities should pay more attention to ... Research on Initiative Knowledge Spillovers of Supply Chain Entities ... https://link.springer.com/chapter/10.2991/978-94-6239-102-4_5 by D DU - ‎2015 - ‎Related articles Jan 7, 2015 - Cite this paper as: DU D., JIN Q., ZHAO H. (2015) Research on Initiative Knowledge Spillovers of Supply Chain Entities Based on ... The Effect of Supply Chain Knowledge Spillovers on Audit Pricing ... aaajournals.org › Journal of Management Accounting Research › Spring 2014 by J Chen - ‎2013 - ‎Cited by 7 - ‎Related articles We present evidence on the effect of audit firms' supply chain knowledge spillover on audit pricing. Analyzing data from Audit Analytics and Compustat for the ...