دانلود رایگان مقاله لاتین عملکرد پرداخت از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

عملکرد پرداخت یا توزیع مجدد؟ تفاوت های فرهنگی در باورهای جهان و ترجیحات نابرابری دستمزد


عنوان انگلیسی مقاله:

Performance pay or redistribution? Cultural differences in just-world beliefs and preferences for wage inequality


سال انتشار : 2015برای دانلود رایگان مقاله عملکرد پرداخت اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


5. Study 3: Do JWBs cause preferences for redistributive compensation systems? 

Our first two studies provide support for our hypothesis that cultural differences in JWBs explain preferences for redistributive compensation systems. However, both these studies were correlational rather than experimental in design. Thus, despite the mediational effects in Study 2, it is still unclear to what extent JWBs caused the cultural differences we found between our American and French participants or whether other, uncontrolled differences between our participant groups may also have been driving our results. Although the mediation analysis in Study 2 provides direct empirical evidence of the role of JWBs in the psychological process by which culture influences preferences for redistribution (beyond the cultural difference variables controlled for in Study 1), it is important to demonstrate the causal role of JWBs in shaping these preferences via an experimental paradigm that allows us to control for potential effects of other cultural influences. To experimentally isolate, and thus demonstrate, a causal process underlying a Preference for winner-take-all payment .34***/ .25***+ .44*** .33*** Culture Just-world Beliefs Pay for Best Performer .14*/ .06+ .44*** .19** Culture -.24***/ -.17*+ .44*** -.24*** Culture Just-world Beliefs Just-world Beliefs % of payment variable (vs. fixed) .17**/ .10+ .44*** .22** Culture Just-world Beliefs Pay for Worst Performer Fig. 1. Relationship structure between variables in Study 2. Numbers represent standardized beta weights. ⁄ p < .05; ⁄⁄p < .01; ⁄⁄⁄p < .001; + standardized beta for the effect of culture when controlling for the effect JWBs. 166 D.H. Frank et al. / Organizational Behavior and Human Decision Processes 130 (2015) 160–170 psychological phenomenon, Spencer, Zanna, and Fong (2005) proposed moderation-of-process designs. Holding participants’ national culture constant and instead experimentally manipulating JWBs as the cultural difference variable would offer strong evidence that the operation of JWBs represents a concrete psychological mechanism responsible for driving preferences for economic redistribution. Evidence from such an experimental design would imply that JWBs are one factor but not necessarily the only factor influencing redistributive preferences outside the experimental context. Other factors may also play a role, but the experimental design maximizes internal validity by controlling for these and randomly distributing any pre-existing differences across conditions.برای دانلود رایگان مقاله عملکرد پرداخت اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Individual Differences in the Belief in a Just World and Responses to ... https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-6418-5_5 by CL Hafer - ‎1998 - ‎Cited by 51 - ‎Related articles Abstract. According to just world theory (Lerner, 1977, 1980; Lerner, Miller, & Holmes, 1976), people have a basic need to believe that the world is a just ... Victim Blame, Sexism and … - University of Gothenburg, Sweden www.gu.se › University of Gothenburg › Research Victim Blame, Sexism and Just-World Beliefs: A Cross-Cultural Comparison ... There were differences between British and Swedish informants in BS, HS and ... Just-world hypothesis - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Just-world_hypothesis The just-world hypothesis is the assumption that a person's actions are inherently inclined to ... Lerner was prompted to study justice beliefs and the just-world hypothesis in the context .... The development of measures of just-world beliefs has also allowed researchers to assess cross-cultural differences in just-world beliefs. Just World Beliefs in Twelve Societies: The Journal of Social ... www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224545.1993.9712149 by A Furnham - ‎1993 - ‎Cited by 161 - ‎Related articles However, there were few sex differences within each society. Rank-ordered just world and unjust world scores correlated significantly with two of the cultural ...