عنوان فارسی مقاله: طراحی و شبیه سازی مبدل مبتنی بر کنترل کننده فازی DCMotors
عنوان انگلیسی مقاله:

Design and simulation of fuzzy controller based (IPM) converter fed DC Motors

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی   طراحی و شبیه سازی مبدل مبتنی بر کنترل کننده فازی  DCMotorsو خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله یک بررسی بر میکرو کنترلر DSPF2812 ، 32 بیتی که برای تولید شکل موج PWM مورد نیاز جهت استفاده در سوئیچ IPM_DRIVE به کار میرود ، و از کنترل کننده منطق فازی برای کنترل تغذیه DC موتور توسط مبدل ACIDC (IPM)استفاده شده است. کنترل کننده فازی به گونه ای طراحی شده است که می تواند در یک میکرو کنترل و یا پردازنده DSP اجرا شود. سیستم طراحی شده شامل یک کنترل کننده جاری ON / OFF داخلی و کنترل کننده بیرونی سرعت فازی می باشد. از کنترل کننده سرعت فازی برای تغییر چرخه (IPM) و در نتیجه، تبدیل ولتاژ تغذیه به موتور DC جهت تنظیم سرعت آن استفاده می شود. عملکرد آن در رابطه با تبدیل بار و تغییر سرعت گزارش شده است. نتایج شبیه سازی برای نشان دادن عملکرد آن ارائه شده و سپس، در مقایسه با نتایج گزارش شده متوجه گردید که عملکرد فازی بر اساس انتقال دهنده ی IPM_DRIVE به موتور DC بهبود یافته است.