عنوان فارسی مقاله:

عملکرد سنسورهای agro: ارزیابی بهینگی در پروتکل مسیریابی MANET درشبکه های حسگر بی سیم

عنوان انگلیسی مقاله:

Performance of Agro-Sensors: Assessment of Optimality in Routing Protocols of MANET in Wireless Sensor Networks
نمونه متن ترجمه
چکیده
یک شبکهAd Hoc (MANET) موبایل، گروهی از گره های بی سیم تلفن همراه است که به صورت پویا از یک شبکه بدون هیچ زیرساخت معینی تشکیل می شود. این نرم افزار در یک پروژه مبنی بر agro در نظر گرفته شده است و در نتیجه، پروتکل های مسیریابی برای ارسال و دریافت بسته ها لازم هستند. در این مقاله، متداولترین پروتکلهای مسیریابی مورد استفاده در MANET را ارزیابی و عملکرد پروتکل های مسیریابی واکنشی(reactive) مانند مسیریابی منبع دینامیک (DSR)، بردار فاصله Ad Hoc بر روی تقاضا (AODV) و پروتکلهای مسیریابی فعال مانند پروتکل مسیریابی جغرافیایی (GRP)، و پروتکل مسیریابی بردار فاصله توالی - مقصد (DSDV) را با استفاده از شبیه ساز OPNET 17.5. مقایسه کرده ایم. شبیه ساز OPNET برای طراحی شبکه سطح هسته بهینه است و پارامترهای گره های حسگر برای طراحی یک شبکه حسگر به صورت MANET در این مقاله به اندازه کافی دقیق هستند. تجزیه و تحلیل عملکرد پروتکلها قطعا به تاخیر End to End (به طور متوسط)، بار شبکه و توان عملیاتی بستگی دارد. این پارامترها مسائل اصلی مشترک بعد از مسیریابی هستند و گره های حسگر در MANET با خودشان متناسب و هماهنگ خواهند بود و این مسائل در یک محیط مسیریابی فعال(proactive) و واکنشی باقی می مانند. نتیجه نشان می دهد که AODV بهتر از دو تای دیگر عمل می کند.