عنوان فارسی مقاله:

پایه های خرد برخورد با پارادوکس های ابداعی در فرایندهای NPD شبکه بندی شده: نمونه های طولی آتی


عنوان انگلیسی مقاله:

Micro foundations of coping with innovation paradoxes in networked NPD processes: Two prospective longitudinal cases

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی پایه های خرد برخورد با پارادوکس های ابداعی در فرایندهای NPD شبکه بندی شده: نمونه های طولی آتی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

ابداع همواره بخش محوری IMP بوده (Mattsson, 1978; Håkansson, 1987 1989) و به عنوان یک مطلب موضوعی استمرار می‌یابد (Freytag and Young 2014; Hoholm and Olsen 2012). هدف از این مقاله، توسعه دانش فعلی با بیان چگونگی مقابله مدیران با تنش‌های اصلی پارادوکس‌های ابداع در زمان مدیریت فرایندهای ابداع در محیط شبکه است. پارادوکس، موضوعی ریشه‌دار در تحقیقات سازمانی بوده و شامل تمایل به تنش، مخالفت و تناقض می‌باشد (Poole and Van de Ven 1989). با این حال، مطالعات معدودی به بررسی موسسات خرد در غلبه بر پارادوکس در خلال زمان (Andriopoulos and Lewis 2010; Luscher and Lewis 2008; Raisch et al, 2009) و به ویژه در محیط‌های درون‌سازمانی پرداخته‌اند. این مقاله، دو مطالعه موردی اولیه از تحقیقات صورت گرفته در زمینه فرایندهای NPD طولی را نشان می‌دهد. در هر نمونه چندمرحله‌ای چهار تنش اصلی مشخص می‌شود: راهبرد، استانداردها، مبنای کالا/بازار/منبع و سازمان پروژه. سپس این موارد با چهار پارادوکس اصلی در ادبیات ابداع مرتبط می‌شوند: ابداعات فزاینده-رادیکال، استقلال مسیر-ایجاد مسیر، چرخه همگرایی-واگرایی و ضوابط ارزیابی-پیامدهای واقعی.