عنوان فارسی مقاله:

هزینه های نمونه برداری جهت ایجاد یک باغ نخل خرما و تولید خرما در Coachella Valley، شهرستان ریورساید، 2005 – 2006

عنوان انگلیسی مقاله:

Sample Costs to Establish a Date Palm Orchard and Produce Dates In the Coachella Valley, Riverside County, 2005-2006


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی هزینه های نمونه برداری جهت ایجاد یک باغ نخل خرما و تولید خرما در Coachella Valley، شهرستان ریورساید، 2005 – 2006 و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

مقدمه

هزینه های نمونه برداری برای ایجاد یک باغ نخل خرما و تولید خرما در Coachella Valley،شهرستان ریورساید،در این مطالعه ارائه شده است.عملیات براساس روش های تولید معمول در نظر گرفته شده برای منطقه شرح داده شده است و ممکن است که برای هر موقعیت به کار نرود.این مطالعه به عنوان راهنمایی برای تصمیم گیری تولید،برآورد بازگشت (بازده) بالقوه،آماده سازی بودجه ها ، و ارزیابی وام های تولید در نظر گرفته شده است.یک ستون خالی "هزینه های شما" در جداول مربوط به هزینه ها جهت وارد کردن و مقایسه ی هزینه های مزرعه ی شما با هزینه های مربوط به ما ارائه شده است.

این مطالعه بر روی یک اندازه مزرعه ی فرضی و روش های تولیدی که در بخش فرض شرح داده شده پایه گذاری شده است.برای کسب اطلاعات یا توضیحات بیشتر از مفروضات و محاسبات هزینه ی مورد استفاده در این مطالعه،لطفا با Eta Takele، اکونومیست کشاورزی / مشاور مدیریت مزرعه ،دانشگاه کالیفرنیا شرکت تعاونی شهرستان ریورساید(نشانی در پایان این مقاله داده شده )تماس بگیرید.

استفاده از نام های تجاری در این گزارش به معنای تایید یا توصیه توسط دانشگاه کالیفرنیا نمی باشد و هیچ گونه انتقادی با حذف دیگر محصولات مشابه اعمال نشده است.