عنوان فارسی مقاله:

غلبه بر تصورات غلط درباره نیروهای در حالت تعادل: یک مطالعه تحقیقاتی عملی

عنوان انگلیسی مقاله:

Overcoming Students’ Misconceptions on Forces in Equilibrium: An Action Research Studyبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی غلبه بر تصورات غلط درباره نیروهای در حالت تعادل: یک مطالعه تحقیقاتی عملی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه
چکیده
این تحقیق عملی جمعی، شامل یک ناظر و معلم دانش آموز با هدف کمک به 23 فرم از چهار دانش آموز(16 ساله) برای غلبه با تصورات غلط آنها در مورد نیروهای در حالت تعادل می باشد.این تحقیق یک چرخه ی تحقیقاتی عملی را می پذیرد: شناسایی- برنامه ریزی- عمل- بازتاب. نتایج آزمون مقدماتی نشان داد که دانش آموزان در شناسایی نیروها دچار مشکل هستند. در نتیجه، یک اقدام اصولی برای بهبود توانایی دانش آموزان در شناسایی و تشخیص نیروهای موجود وارده بر یک شی در حالت تعادل برنامه ریزی و اجرا گردید. آموزش بر خصوصیات اصلی پیکان نیروها تاکید دارد، مانند: جهت، مقدار، برچسب گذاری و نقطه شروع نیرو. نتایج آزمون نهایی نشان داد که توانایی دانش آموزان برای ترسیم پیکانهای نیرو بهبود یافته است، به استثنای شناسایی نقطه ی شروع نیرو. مطالعه ی تحقیقاتی عملی جهت راهنمایی معلم دانش آموز برای شناسایی و کمک به غلبه بر تصورات غلط دانش آموزانش ، صورت گرفته است.