عنوان فارسی مقاله:

بررسی رابطه بین شباهت مدل موضوعی و نگهداری نرم افزار


عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the Relationship between Topic Model Similarity and Software Maintenance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی رابطه بین شباهت مدل موضوعی و نگهداری نرم افزار و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

خلاصه

نگهداری نرم افزار آخرین مرحله از توسعه نرم افزار ، و به طور معمول یکی از مهمترین و وقت گیرترین مراحل است.یکی از دلایل این سختی ،یافتن کد منابع است.درک بالا از کد منبع برای برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام قطعات کد منبع باید با هم اصلاح شوند،لازم است،به عنوان مثال برای رفع یک اشکال لازم است.حتی با یک معیار تشابه موجود ، درک آنچه به معنی اندازه گیری شباهت است در مرحله ی اول مهم می باشد.اگر یک روش نشان دهد که دو قطعه ی کد منبع، مرتبط با یکدیگر هستند ،یک روش انسانی برای توضیح این رابطه وجود دارد.در این مقاله ما برای شناسایی ارتباطی مشخص بین نگه داری نرم افزار و معیار های تشابه ارائه شده توسط مدل های موضوع ،تلاش خواهیم کرد.همچنین نشان خواهیم داد که احتمال دارد مدل های موضوعو قطعات کد منبع در آینده با یکدیگرتغییر کنند وهم چنین آگاهی از اینکه کد منبع مشابه می تواند به نگه داری از نرم افزار سهولت بخشد.