عنوان فارسی مقاله:

نقشه برداری رفتار: روشی برای ربط دادن فعالیت فیزیکی پیش دبستانی و طراحی فضای باز

عنوان انگلیسی مقاله:

Behavior Mapping: A Method for Linking Preschool Physical Activity and Outdoor Designبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نقشه برداری رفتار: روشی برای ربط دادن فعالیت فیزیکی پیش دبستانی و طراحی فضای باز و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
نقشه برداری رفتاری کاسکو ان جی آر سی و ام زد اسلام: روشی برای ربط دادن فعالیت فیزیکی پیش-دبستانی و طراحی فضای باز. تمرینات ورزشی علمی پزشکی، جلد 42، شماره 3، pp.513-519، در سال 2010. یک پیش دبستانی که در آن کودکان حضور دارند، که در آن وجود یک پیش بینی قابل توجه اما متغیر از فعالیت فیزیکی کودکان سه تا پنج ساله ارائه شده است، در حالی که در زمان هایی که در فضای باز بودند یک رابطه قوی از فعالیت فیزیکی از آنها یافت شده است. محققات بر این باورند که تغییرات در فعالیت فیزیکی پیش دبستانی ممکن است با تغییرات در سیاست های پیش دبستانی و روش هایی، همچون فرم و محتوای محیط های فیزیکی در فضای باز در ارتباط باشد. با اینحال، روش های ارزیابی برای ربط دادن آنها به فعالیت فیزیکی محدود می شود. درک بهبود یافته از ارتباط بین محیط و فعالیت را می توان به منظور اثرگذاری در سیاست مراقبت از کودکان استفاده کرد، که معمولا در سطوح دولتی بطور وسواسی و شدید تنظیم می شود، و به این ترتیب محیط-های بیشتری را در فضای باز ایجاد کرد که منجر به بازی بی قاعده و فعالیت فیزیکی کودکان شود. هدف این مقاله معرفی نقشه برداری رفتار به عنوان یک روش مشاهده مستقیم بر اساس تئوری های تنظیمات رفتاری و کارایی است و همچنین هدف مقاله نشان دادن حساسیت آن نسبت به جمع آوری فعالیت بدنی و داده های محیطی مرتبط در سطح کاملا دقیق برای تحت تاثیر قراردادن سیاست طراحی محیطی ایجاد شده است. روش ها: داده های نقشه-برداری رفتار، از جمله مشخصات محیطی در فضای باز و سطوح فعالیت فیزیکی کودکان، در دو مرکز پیش دبستانی در منطقه تحقیقات مثلثی شکل، NC. به دست آمده است. نتایج: سطوح فعالیت فیزیکی در دو مرکز در میان انواع مختلف تنظیمات رفتاری، از جمله مسیرها، ساختارهای بازی، و مناطق باز متنوع است. همان نوع از تنظیمات با مشخصه¬های مختلف، مانند کروی در مقابل مسیر مستقیم، و مناطق باز با سطوح مختلف زمین، مانند آسفالت، خاک فشرده، خرده چوب، و ماسه، سطوح مختلف فعالیت بدنی را جذب کرده است. نتیجه گیری ها: نقشه برداری رفتار یک روش امیدبخش برای اندازهگیری عینی روابط مابین تنظیمات رفتار فیزیکی و سطوح فعالیت مستقیم مرتبط را ارائه می کند.