عنوان فارسی مقاله: مهارت های حرکتی اساسی در میان کودکان پیش دبستانی استرالیایی
عنوان انگلیسی مقاله:

Fundamental movement skills among Australian preschool children

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مهارت های حرکتی اساسی در میان کودکان پیش دبستانی استرالیایی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

کودکی، دوره‌ای مهم در توسعه مهارت‌های حرکتی اساسی (FMS) است. کودکانی که بر FMS تسلط ندارند به احتمال زیاد، عدم توانایی در دامنه حرکتی را تجربه کرده و احتمال مشارکت آنها در ورزش و بازی در دوران کودکی و نوجوانی کمتر است. تحقیقات بر روی کودکان مقطع دبستان، میزان تسلط کمتر بر FMS را گزارش کرده و نیاز به اجرای برنامه‌های FMS در سال‌های پیش‌دبستانی را نشان می‌دهند. مطالعات مقطعی بر روی 425 کودک مقطع پیش‌دبستانی در سیدنی استرالیا در سال 2008 صورت گرفت. همچنین FMS با استفاده از آزمون توسعه حرکتی درشت از جمله مبتلایان به نقص حرکتی و مهارت‌های کنترل هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از رگرسیون خطی و تحلیل‌های مربع خی تحلیل شدند. امتیاز کلی نقص حرکتی در میان دختران در مقایسه با پسران بیشتر بود؛ با این حال، جست‌وخیز کاملاً متفاوت بود. در امتیازات کنترل هدف ویژه، پسران در مقایسه با دختران، امتیاز بیشتری داشتند. اولویت تسلط در هر FMS تفاوت داشت. عموماً دختران تسلط بیشتری بر مهارت‌های حرکتی داشته و تسلط پسران بر مهارت‌های کنترل هدف بیشتر بود. این یافته‌ها نیاز به تعیین موقعیت‌های منظمی را آشکار کردند که دستیابی کودکان به FMS را تسهیل کرده و می‌توانند شامل بازی‌های تفکیک جنسیتی، تجهیزات و فضاها باشند. این اولویت FMS که در میان کودکان مقطع ابتدایی کمتر است اهمیت برنامه‌های تداخل اولیه در میان کودکان پیش‌دبستانی را نشان می‌دهد. کودکستان‌ها و مراکز مراقبت از کودکان، محیط اصلی اجرای برنامه‌های FMS هستند.