عنوان فارسی مقاله:

TOSSMA: یک معماری مدیریت امنیت SaaS کاربرگرا


عنوان انگلیسی مقاله:

TOSSMA: A Tenant-Oriented SaaS Security Management Architecture

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی TOSSMA: یک معماری مدیریت امنیت SaaS کاربرگرا و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

پدیده  چند کاربری به ارائه دهنده خدمات کمک می کند تا در هزینه ها صرفه جویی کنند ، استفاده از منابع را بهبود بخشند و سفاری سازی خدمات و زمان نگهداری را با تقسیم منابع و خدمات کاهش دهند . از طرف دیگر ، حمایت از چند کاربری ، پیچیدگی بیشتری را به قابلیت های مورد نیاز برنامه های به اشتراک گذاشته شده می افزاید . امنیت یک نیاز کلیدی است که باید در زمان مهندسی برنامه های جدید SaaS یا در زمان مهندسی مجدد برنامه های موجود برای حمایت از چند کاربری ، به آن اشاره شود . روش های مهندسی (مجدد ) امنیت مرسوم ، مناسب مدل برنامه چند کاربری نیست که در آن پیدایش مستاجر ها و الزامات امنیتی آنها پس از اینکه برای اولین بار سیستم توسعه داده شد، صورت گرفت. فعال سازی ، زمان اجرا ، سفاشی سازی امنیتی برنامه مناسب و کاربر گرا در یک سرویس نمونه ، هدف امنیتی کلیدی و چالش برانگیز در مهندسی برنامه چند اجاره ای است . در این مقاله به معرفی TOSSMA می پردازیم که یک معماری مدیریت امنیت SaaS مستاجر گرا می باشد . TOSSMA به ارائه دهندگان خدمات این امکان را می دهد که مستاجران خود را قادر به تعریف ، شخصی سازی و اجرای الزامات امنیتی بدون نیاز به مراجعه به توسعه دهندگان برنامه برای نگهداری یا شخصی سازی امنیتی می سازد . TOSSMA از مدیریت امنیتی هم برای سیستم های جدید و هم برای سیستم های موجود پشتیبانی می کند . ارائه دهندگان سرویس ملزم به نوشتن یک کد امنیتی واحد برای استفاده از یک پلت فرم یا مکانیسم امنیتی نیستند . در این مقاله جزئیات روش و معماری خود و اجرای نمونه ی اولیه ی TOSSMA را شرح می دهیم ، مثالی برای استفاده از SaaS امنیتی چند کاربری ارائه می دهیم و آزمایش های TOSSMA را بررسی و یا ارزیابی می کنیم .