عنوان فارسی مقاله:

یکپارچه سازی روش های بکارگیری تابع کیفیت، فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی و برنامه ریزی فیزیکی خطی در مشکلات توسعه تامین کنندگان تحت عدم قطعیت


عنوان انگلیسی مقاله:

Integration of QFD, AHP, and LPP methods in supplier development problems under uncertaintyبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یکپارچه سازی روش های بکارگیری تابع کیفیت، فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی و برنامه ریزی فیزیکی خطی در مشکلات توسعه تامین کنندگان تحت عدم قطعیت و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

بکارگیری تابع کیفیت ( QFD) یک رویکرد مشتری محور می باشد که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است تا محصول جدید را توسعه داده یا پردازش نماید و رضایت مندی مشتری را به حداکثر برساند . بررسی های قبلی از تکنیک برنامه ریزی فیزیکی خطی استفاده کردند تا QFD را بهینه سازند ؛ بنابراین موضوع QFD شامل عدم قطعیت ها یا ابهام بود که مستلزم به حساب اوردن آنها برای صنعت واقعی تر می باشد . مجموعه داده های مبهم در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد تا ارزش های زبانشناختی پارامتری شده توسط اعداد مبهم سه گوش را مورد رسیدگی قرار دهند . رویکرد یکپارچه پیشنهادی شامل فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ، QFD و برنامه ریزی فیزیکی خطی می باشد تا رضایت مندی مشتری کلی را تحت شرایط مبهم به حداکثر برسانند و آنها را در مسئله توسعه تامین کننده اعمال کند . رویکرد AHP مبهم همانند به عنوان روش قدرتمند پذیرفته شده است تا به رابطه بین نیازمندی های مشتری (CR) و مشخصه های مهندسی( مشخصه های مهندسی) دست یافت تا خانه کیفیت (HOQ) را در روش QDF ایجاد نماید . برنامه ریزی فیزیکی خطی برای کسب سطح موفقیت بهینه مشخصه های مهندسی و متعاقبا سطح رضایتمندی مشتری تحت مقیاس های مختلف عدم قطعیت استفاده می گردد . اثربخشی روش پیشنهادی از طریق مثالی نشان داده می شود .