عنوان فارسی مقاله:

مسیریابی انیکست مطلع از تاخیر و پهنای باند مبتنی بر عامل و ANFIS در شبکه های تک کاره موبایل


عنوان انگلیسی مقاله:

ANFIS and agent based bandwidth and delay aware anycast routing in mobile ad hoc networksبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسیریابی انیکست مطلع از تاخیر و پهنای باند مبتنی بر عامل و ANFIS در شبکه های تک کاره موبایل و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

انیکست یک جریان نقطه به نقطه از بسته ها، برای دستیابی به سرویس ها یا ارسال داده به یکی از انبوه مقاصدی است که یک آدرس را به اشتراک می گذارند. به منظور برآورده کردن کاربردهای چندرسانه ای و بلاردنگ، مسیریابی انیکست در شبکه های تک کاره موبایل (MANET) باید سرویس های سریعتر، با کیفیت سرویس بهتر را فراهم کند (QoS). این مقاله یک سیستم استنباط نرو-فازی تطبیقی (ANFIS) مبتنی بر چندین مسیریابی انیکست اجباری QoS در MANET ها با استفاده از یک مجموعه عوامل بهینه سازی ایستا را فراهم می کند. سه نوع از عوامل در این روش استفاده شده است: عامل مدیریت انیکست ایستا، عامل بهینه سازی ایستا و عامل ایجاد مسیر انیکست سیار. این روش ها در مراحل زیر انجام می گیرد. (1) عامل بهینه سازی در واحد کلاینت توابع عضویت را برای پهنای باند، تاخیر لینک و نرخ تلفات بسته جهت توسعه سیستم استنباط فازی با استفاده از ANFIS بهینه سازی می کند. (2) عوامل ایجاد مسیر انیکست توس کلاینت ها جهت کشف چندین مسیر از منبع به تمامی اعضای انیکست (سرورها) از طریق گره های میانی به کار گرفته می شوند. این عوامل اطلاعات گره های میانی مانند پهنای باند دردسترس، تاخیر لینک، توان باقی مانده باتری، و پایداری سرورهای انیکست را جمع آوری میکنند. اطلاعات به سمت کلاینت ارسال می شود. (3) عامل مدیریت انیکست در کلاینت، یافتن کیفیت QoS توسط استفاده از FIS بهینه سازی شده برای هر مسیر را انجام می دهد و مسیر انیکست QoS را مبتنی بر QoS و ضریب پایداری سرور، انتخاب می کند. (4) عامل ایجاد مسیر انیکست نیز برای حفظ مسیر QoS در وقوع خطا گره/لینک به کار گرفته می شود. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کاهش تاخیر انتها به انتها و اضافه بار کنترلی، بهبود در نسبت تحویل بسته و نسبت موفقیت مسیر در مقایسه با درخت میانبر مبتنی بر مسیریابی انیکست در MANET ها است.