عنوان فارسی مقاله:

مدیریت هزینه در سریلانکا : مطالعه موردی در مورد حجم ، فعالیت و زمان به عنوان محرک های هزینه


عنوان انگلیسی مقاله:

Cost Management in Sri Lanka: A Case Study on Volume, Activity and Time as Cost Drivers

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت هزینه در سریلانکا : مطالعه موردی در مورد حجم ، فعالیت و زمان به عنوان محرک های هزینه و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 چکیده

مدل قیمت گذاری فعالیت محور ( ABC) علی رغم برتری تئوریک اش تنها از موفقیت متوسطی در جایگزین کردن مدل های قیمت گذاری جذب حجم محور سنتی در سازمان های پیچیده جهانی برخوردار گشته است . حتی در سازمان هایی که یک سری پروژه های ABC  را راه اندازی کرده بودند ، اغلب اجراها پایدار نیستند . حسابداران در پاسخ به این کمبود عمومی اشتیاق در سطح جهان برای ABC یک مدل قیمت گذاری مبتنی بر فعالیت زمان محور ( TDABC ) را همانند مدل تخصیص هزینه جایگزین توسعه داده اند . مقاله فعلی یک مقایسه ای از مدل TDABC با ABC را ارایه می کند و  بررسی می کند اگر این مدل تخصیص قیمت جایگزین ( 1) برای اجراء از چشم انداز بین المللی ساده تر باشد و ( 2 ) اطلاعات قیمت قابل مقایسه را برای تصمیم گیری فراهم می کند . ما از مطالعه موردی در کشوری بیرون از کشور اصلی مدل استفاده می کنیم تا شباهت ها و تفاوت ها در سیستم های قیمت گذاری جذب را درک کنیم که از حجم ،  فعالیت ها و زمان به عنوان محرک های تخصیص های غیر مستقیم استفاده می کنیم . همچنین ما از مطالعه موردی استفاده می کنیم تا ثابت کنیم اگر هر یک از فاکتور های خاص کشور مانع از اجرای ABC گردند . ما موارد زیر را نتیجه گیری می کنیم : مدل TDABC از پیچیدگی های اجرای مشابه با ABC برخوردار بود اگر شرایط مدل سازی به شدت جور در آمده بودند ؛ این پیچیدگی های مستقل از فاکتر های خاص کشور هستند و مدل در ساده ترین شکل قادر به تولید خطاهای اطلاعات تصمیم یکسان قیمت گذاری سنتی می باشد .