عنوان فارسی مقاله:

مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی

عنوان انگلیسی مقاله:

Hypertensive Patients and Their Management in Dentistryبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 . مقدمه

فشار خون بعنوان مقادیر >140 mmHg SBP و/یا >90 mmHg DBP، مبتنی بر شواهدی از RCTها تعریف می شود که در مبتلایان با این مقادیر BP از کاهش های BP درمان القاء شده مفید و مناسب است (جدول 1) [1]. طبقه بندی مشابه در افراد جوان، میانسال و مسن مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که معیارهای مختلف که بر اساس صدک ها است، در کودکان و نوجوانان اتخاذ می شود برای داده ها و اطلاعاتی که از تحقیقات مداخله در دسترس نیست [1].

JNC معرفی شده در سال 2003 مقوله ای از پیش فشار خون است، که بعنوان SBP از 129 تا 139 mmHg و DBP از 80 تا 89 mmHg تعریف می شود (جدول 2) [2]. مبتلایان به پیش فشار خون در معرض خطر بیشتری از گسترش فشار خون هستند، این مبتلایان با مقادیر فشار خون 130-139/80-89 mmHg دارای دو برابر خطر بالاتر از بروز فشار خون در مقایسه با افراد با مقادیر کمتر هستند [3].

فشار خون بالا یک بیماری و مرض بسیار شایع قلبی و عروقی می باشد، که اثرگذار روی بیش از 1 میلیارد انسان در سرتاسر جهان است [2]. اگرچه بیش از 70 درصد مبتلایان به این بیماری از مرض خودشان آگاه هستند، با اینحال تنها 23 تا 49 درصد برای درمان خودشان اقدام می کنند، و کمتر از 20 درصد تحت کنترل قرار می گیرند [2، 4، 5]. شیوع فشار خون بر حسب سن، نژاد، آموزش، و غیره متفاوت است.