عنوان فارسی مقاله:

یک مدل کانال آماری جدید برای محو شدگی ناشی از اغتشاش در سیستم های اپتیکال فضای آزاد


عنوان انگلیسی مقاله:

A Novel Statistical Channel Model for Turbulence-Induced Fading in Free-Space Optical Systems


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل کانال آماری جدید برای محو شدگی ناشی از اغتشاش در سیستم های اپتیکال فضای آزاد و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، تابع توزیع احتمال جدیدی را پیشنهاد کرده‌ایم که به صورت دقیق محوشدگی اغتشاش-القا را تحت یک محدوده وسیع از شرایط اغتشاش توصیف می‌کند. مدل پیشنهادشده که تابع گاما تعمیم‌یافته دوگانه نامیده می‌شود (GG دوگانه)، مبتنی بر یک نظریه آماری مضاعف سوسو زنی  است و از طریق حاصل‌ضرب دو توزیع گاما تعمیم‌یافته توسعه داده می‌شوند. توزیع GG دوگانه پیشنهادشده، بسیاری از مدل‌های کانال اغتشاش موجود را تعمیم داده و یک تناسب فوق‌العاده با صفحه منتشرشده و داده شبیه‌سازی موج‌های کروی را فراهم می‌کند. با استفاده از این مدل کانال آماری جدید، فُرم بسته معادلات برای احتمال قطعی و میانگین خطا بیت به همراه معادلات جانبی سیستم‌های مخابراتی فضای آزاد مربوطه را در کانال‌های اغتشاش، اثبات می‌کنیم. نشان می‌دهیم که معادلات به‌دست‌آمده، بسیاری از نتایج موجود در مقالات قبلی ارائه‌شده برای تابع گاما، ویبول دوگانه و کانال‌های K در موارد خاص را پوشش می‌دهد.