عنوان فارسی مقاله:

رهبری تحول گرا در گروه کاری سرویس مشتری: مدل های رقابتی رضایتمندی شغلی، تعهد تغییر و حل اختلاف در همکاری


عنوان انگلیسی مقاله:

Transformational Leadership In The Consumer Service Workgroup: Competing Models Of Job Satisfaction, Change Commitment, And Cooperative Conflict Resolution 1برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی رهبری تحول گرا در گروه کاری سرویس مشتری: مدل های رقابتی رضایتمندی شغلی، تعهد تغییر و حل اختلاف در همکاری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

خلاصه

مقاله حاضر در مورد تاثیرات رهبری تحول گراء در حل اختلاف همکارانه ( مدیریت ) از طریق ارزیابی چندین مدل جایگزین مرتبط با نقش میانجیگری رضایتمندی شغلی و تعهد تغییر بحث می کند . نمونه های داده های پرسنل خدمت رسانی مشتری در تایوان تجزیه و تحلیل گردیدند. مطالعه تجربی بر اساس تکنیک نمونه خود راه اندازی انجام گرفته بود تا به بهترین مدل مناسب منجر گردد . تکنیک تحلیل مدل تو در تو سلسله مراتبی استفاده گردید و روش های میانجیگری خود راه انداز ، PRODCLIN2 و مقایسه مدل سازی ساختاری یکی می شوند . تحلیل نشان داده بود که رهبری که یکپارچه سازی را بهبود می بخشد ( تعهد تغییر ) و اشتیاق و انگیزه ( رضایتمندی شغلی ) را در نظمی مناسب فراهم می کند ، ابزاری را برای حل اختلاف همکارانه خلق می کند .