عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ – محاسبات ابری پیشرفته: چالش ها، عناصر معماری، و اهداف آینده

عنوان انگلیسی مقاله:

Big Data Analytics-Enhanced Cloud Computing: Challenges, Architectural Elements, and Future Directionsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل داده های بزرگ – محاسبات ابری پیشرفته: چالش ها، عناصر معماری، و اهداف آینده و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
ظهور محاسبات ابری تأمین پویایی از ظرفیت الاستیک را برای برنامه های کاربردی بر روی تقاضا ساخته است. مراکز داده های ابری شامل هزاران سرور میزبان فیزیکی از ماشینهای مجازی است،که می توانند بر روی تقاضا برای کاربران در یک مدلpay-as-you-go اختصاص داده شوند. با این حال، تمام سیستمها  قادر به افزایش مقیاسی تنها با اضافه کردن بیشتر ماشین های مجازی هستند. بنابراین، حتی برای سیستم های مقیاس پذیر، حجم کارهای(workloads) پروژه در توسعه ی کاربرد  بیشتر یک رویکرد کاملا واکنشی ضروری است. با فرض مقیاس ابر (cloud) جدید اطلاعات بازبینی زمان واقعی مولد را  همراه با تمام اطلاعات تولید شده توسط سیستمهای عامل و برنامه های کاربردی پایه ریزی می کند، این داده ها(اطلاعات) موضوعات ظرفیت، سرعت و تنوع که توسط رویکردهای داده های بزرگ آدرس دهی شده اند را مطرح می کنند. در این مقاله، ما چگونگی کاربرد کمکهای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در تسهیل عملیات محیطهای محاسبات ابری را بررسی می کنیم. ما عملیات مختلف ابرها، باز کردن مسائل برای تسهیل عملیات ابری توسط تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، و معماری  برای تشخیص ناهنجاری و پیشگیری در ابرها همراه با مسیرهای تحقیقاتی آینده را مطرح می کنیم.