عنوان فارسی مقاله: مشکلات و متغیر های تحقیق
عنوان انگلیسی مقاله:


Research problems and variablesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مشکلات و متغیر های تحقیق و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

مشکلات تحقیق

فرآیند تحقیق با مشکل شروع می شود . مشکل تحقیق چیست ؟ مشکل توسط کرلینگر (1986) این گونه توصیف می گردد : یک جمله یا بیانیه پرسشی که می پرسد : چه رابطه ای بین دویا چند متغیر وجود دارد ؟ کرلینگر پیشنهاد می دهد که معمولا دانشمندان قبل از بیان مشکل یک مانع را برای فهمیدن ، یک اضطراب مبهم را در مورد پدیده مشاهده شده و مشاهده نشده ، کنجکاوی برای شباهت بعضی چیز ها به تحقیق را تجریه می کنند. برای مقال ، هارمون و همکارانش (1984) به بررسی این مسئله پرداخته اند که آیا انگیزه برای تحت کنترل دراوردن مهارت های جدید یا به چالش کشیدن وظایف را می توان در نوزادان اندازه گیری نمود و اگر چنین است ، چه فاکتور هایی به نظر رسیده بود بر مقدار چنین انگیزش تسلط تاثیر دارند . مشکل عمومی ممکن بود این گونه بیان شده باشد : متغیر های مرتبط با انگیزه تسلط کودک چه چیز هایی هستند ؟