عنوان فارسی مقاله:

پیشنهاد جدید برای فیلتر دراپ (چکه) کانال مبتنی بر PCRR با استفاده از رینگ های بیضی شکل


عنوان انگلیسی مقاله:

A new proposal for PCRR-based channel drop filter using elliptical ringsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیشنهاد جدید برای فیلتر دراپ (چکه) کانال مبتنی بر PCRR با استفاده از رینگ های بیضی شکل و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

ما در این مقاله با استفاده از حلقه طنین دار بیضی یک فیلتر دراپ ( چکه ) از کانال مبتنی بر ساختار های کریستالی فتونیک مناسب برای کاربرد های ارتباطی اپتیکی را پیشنهاد می کنیم . کارآمدی دراپ . فاکتور کیفیت فیلتر پیشنهادی ما 100 درصد و 647 می باشد . همچنین ما ویژگی های اپتیکی پیکربندی های متفاوت رینگ کریستالی فتونیک پیشنهادی نظیر ساختار های رینگ عمودی ، رینگ دوتایی و رینگ سه تایی را بررسی کردیم . مطابق با نتایج حاصله ، پیکر بندی های مختلف یک سری ویژگی های اپتیکی متفاوت را نشان می دهند ، از اینرو فاکتور کیفیت برای پیکر بندی های رینگ های عمودی ، دوتایی و سه تایی به ترتیب عبارت خواهد بود از 387 ، 865 و 1559 .