عنوان فارسی مقاله: فشار کار میان فردی در کار: یک منظر خستگی جدید مرتبط برای سلامت پرسنل بیمارستان


عنوان انگلیسی مقاله:

Interpersonal strain at work: A new burnout facet relevant for the health of hospital staff
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فشار کار میان فردی در کار: یک منظر خستگی جدید مرتبط برای سلامت پرسنل بیمارستان و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

فشار کار میان فردی، اخیرا به صورت یک بعد جدید مربوط به خستگی مطابق با واکنش رهایی از تعهد در روابط کاری ارائه شده است. این مطالعه در حفظ مدل منابع، تنظیم شده است، که نقش میانی احتمالی فشار کار میان فردی (در کنار فرسودگی و بد گمانی ) را بین ناهماهنگی و علائم سلامت بین پرسنل بیمارستان بررسی میکند. مدلسازی معادله ساختار پیرامون 347 کارشناس بیمارستانی (56% پرستار، 16% پزشک و 28% پرسنل دیگر) آشکار کرد فشار کار میان فردی به شدت به ناهماهنگی هیجانی و علائم سلامتی وابسته است و ناهماهنگی هیجانی، با علائم سلامت از طریق فشار کار میان فردی و فرسودگی و نه از طریق بد گمانی ، رابطه ی غیر مستقیم دارد.