عنوان فارسی مقاله:

یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه بندی سرخرگ / سیاهرگ در تصاویر شبکیه ‌ای

عنوان انگلیسی مقاله:

An Automatic Graph-Based Approach for Artery/Vein Classification in Retinal Images
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه بندی سرخرگ / سیاهرگ در تصاویر شبکیه ‌ای و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 چکیده

طبقه‌بندی رگ‌‌های شبکیه‌ای به سرخرگ/سیاهرگ (AV)، یک مرحله‌ی مهم برای خودکار کردن کشف تغییرات عروقی، و برای محاسبه‌ی علامات مشخصه مربوط به چندین بیماری سیستمیک از قبیل دیابت، فشار خون و سایر شرایط قلب و عروقی است. این مقاله، یک رویکرد خودکار را برای طبقه‌بندی A/V بر اساس تجزیه و تحلیل یک گراف استخراج شده از عروق شبکیه‌ای ارائه می‌دهد. روش ارائه شده، کل درخت عروقی را با در نظر گرفتن نوع هر نقظه‌ی اشتراک (ندهای گراف) و اختصاص یکی از دو برچسب به هر بخش رگی (لینک‌های گراف) طبقه‌بندی می‌کند. طبقه‌بندی نهایی یک بخش رگی به عنوان A/V از طریق ترکیب نتایج برچسب‌دهی مبتنی بر گراف با یک مجموعه از ویژگی‌های شدتی (کثرتی) انجام می‌شود. نتایج این روش ارائه شده با برچسب گذاری دستی برای سه پایگاه داده‌ی عمومی مقایسه می‌شوند. مقادیر درستی ۸۸/۳ درصد، ۸۷/۴ درصد و ۸۹/۸ درصد به ترتیب برای تصاویر پایگاه‌های داده‌ی INSPIREAVR، DRIVE و VICAVR به دست می‌آیند. این نتایج نشان می‌دهند که روش ما بهتر از رویکردهای اخیر برای طبقه‌بندی A/V عمل می‌کنند.