عنوان فارسی مقاله:

شش تصمیم IT که افراد فناوری اطلاعات شما نباید بگیرند


عنوان انگلیسی مقاله:

Six IT Decisions Your IT People Shouldn’t Makeبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شش تصمیم IT که افراد فناوری اطلاعات شما نباید بگیرند و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

اکنون چندین سال است که ما شاهد ناکامی بوده ایم- گاها حتی تشدید هم یافته است- بسیاری از مدیران بازرگانی نسبت به فناوری اطلاعات و بخشهای IT خود احساس نا امیدی دارند.مرکز ما یک سمینار موسوم به "IT برای مدیر غیر IT" را اجرا میکند و برای بیش از 1000 مدیر ارشدی برگزار میشود که این دوره را به صورت اجرای چیزی مانند این سپری کرده اند:" من چه میتوانم بکنم؟ من به قدر کافی نسبت به IT برای مدیریت آن به طور دقیق شناخت ندارم .و افراد IT من – گرچه به سختی کار میکنند- اما به نظر میرسد شناخت کافی از مشکلات بسیار واقعی که من با آنها مواجه هستم، ندارند".