عنوان فارسی مقاله:

CHERRYPICK: مسیریابی فرافکنی (قابلیت مسیریابی) بسته در شبکه های داده محور بر مبنای نرم افزار


عنوان انگلیسی مقاله:

CherryPick: Tracing Packet Trajectory in Software-Defined Datacenter Networks
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی CHERRYPICK: مسیریابی فرافکنی (قابلیت مسیریابی) بسته در شبکه های داده محور بر مبنای نرم افزار و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 چکیده

مدیریت شبکه های داده مرکز SDN و اشکال زدایی می تواند مزیتی برای فرافکن ها یا مسیریابی بسته ای محسوب شود. به طور مثال این نوع عملکردها، ماتریس ترافیک را اندازه گیری کرده و غیرنرمال بودن آنها را کشف کرده و معایب شبکه را محلی می کنند. تکنیک های موجود که برای این فرافکن ها مورد استفاده قرار می گیرند به داده های سربار و مقدار زیادی از داده ها و منابعی همانند قوانین جریان سوییچ، فضای سرایند بسته نیاز دارند. ما در اینجا CHERRYPICK را ارائه می دهیم که قابل مقیاس است و روش ساده ای برای فرافکن های بسته ای محسوب می شود. ایده اصلی این تکنیک، CHERRYPICK کردن لینک هایی است که برای مسیرهای نهایی بسته و ادغام آنها با سرایند در جهت رسیدن به مقصد مورد استفاده قرار می گیرند. ارزیابی اولیه این توپولوژی نشان داد که CHERRYPICK به قوانین جریان سوییچ نیاز دارد در حالی که فضای سرایند به تکنیک های جدید نیاز دارد.