عنوان فارسی مقاله: شبکه های اجتماعی بر روی وب معنایی


عنوان انگلیسی مقاله:

Social networking on the semantic webبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبکه های اجتماعی بر روی وب معنایی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده:

هدف - اهداف بررسی روشی هایی است که وب معنایی برای نشان دادن و پردازش اطلاعات شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار می دهد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد - موتور جستجوی Swoogle وب معنایی برای ساخت چند مجموعه داده های بزرگ از چارچوب توصیفی منابع (RDF) اسناد را با اطلاعات مربوط به شبکه های اجتماعی مورد استفاد قرار می دهد که با استفاده از آنتولوژی "دوست از یک دوست" (FOAF) کد گذاری شده بودند. مجموعه داده برای کشف اینکه چگونه FOAF مورد استفاده قرار می گیرد و بررسی انواع شبکه های اجتماعی بر روی وب مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها - آنتولوژی FOAF دامنه ای از آنتولوژی است که به طور گسترده در وب معنایی استفاده می شود . مردم آن را در شیوه ای باز و توسعه پذیر توسط تعاریف جدیدی از کلاس ها و خواص با استفاده از FOAFبه کار می برند.

محدودیت های تحقیق/ مفاهیم تحقیق - داده های RDF تنها از اسنادعمومی منتشر شدهRDF بر روی وب به دست می آیند. برخی از داده های RDF FOAF ممکن است در دسترس نباشند زیرا آن را در پشت فایروال، بر روی اینترانت باشند و یا در پایگاه داده های خصوصی ذخیره شده شده باشند. راه هایی که در آن زبان های وب معنایی RDF و OWL استفاده می شود (و مورد سو استفاده قرار می گیرند) پویا هستند و هنوز هم در حال تحولند. مطالعه مشابه انجام شده دو سال اخیر ممکن است نتایج بسیار متفاوتی را نشان دهد.

اصالت / ارزش - این مقاله توضیح می دهد که چگونه شبکه های اجتماعی کد گذاری می شوند و در جهان گسترده وب به صورت اسناد RDF و آنتولوژی FOAFمورد استفاده قرار می گیرند. این امر قرار گیری داده ها را بر روی شبکه های بزرگ اجتماعی، و همچنین بینش این که چگونه وب معنایی در سال 2005 مورد استفاده قرار گرفته است را فراهم می کند.