عنوان فارسی مقاله:

آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance?برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟ و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر واسطه ای شیوه های حسابداری مدیریت (MAPS) بر ارتباط بین طراحی سیستم هزینه (CSD) و عملکرد پرداخته است. از روش مدل معادلات ساختاری کواریانس برای بررسی رابطه پیچیده بین ساختارهای پنهان استفاده شد. این یافته ها نشان داد که طراحی سیستم هزینه به تنهایی بر عملکرد شرکت تاثیر نمی گذارد. با این حال، عملکرد از طریق MAPS تاثیر گذار است. ما پیش بینی کردیم که MAPS نقش واسطه کاملی بین CSD و عملکرد، بازی می کنند. بنابراین این مطالعه نشان می دهد که متحمل شدن هزینه های بالا برای ایجاد یک سیستم هزینه عملکردی ممکن است موجه باشد، به شرط اینکه از اطلاعات هزینه های به دست آمده از طریق ابزارهای مختلف تصمیم گیری استفاده نماید. در غیر اینصورت هیچ دلیلی برای متحمل شدن هزینه های ساخت چنین سیستمی وجود ندارد.