عنوان فارسی مقاله:

محاسبه ضریب قدرت ساده برای سیستم های قدرت الکتریکی


عنوان انگلیسی مقاله: A simple power factor calculation for electricalpower systems


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی محاسبه ضریب قدرت ساده برای سیستم های قدرت الکتریکی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

دقت و سرعت تخمین اختلاف فاز (PD) بین ولتاژ و جریان یک سیستم قدرت الکتریکی AC جهت محاسبه ضریب قدرت (PF) برای تعریف چگونگی تاثیرگذاری انرژی الکتریکی به منظور تبدیل به شکلی مفید مورد نیاز است. بسیاری از روش های پیچیده بر اساس معادلات ریاضی دشوار توسط محققان برای برآورد PD ارائه شده است. در این مطالعه، یک الگوریتم جدید و ساده مشتق شده با استفاده از توابع مثلثاتی برای تخمین PD جهت محاسبه PF یک سیستم قدرت ارائه شده است. با استفاده از این روش، زمان سریع و غیر متاثر از سینوس های منحرف شده برآورد PD ها با کاهش تعداد معادلات ریاضی انجام شده است. عملکرد روش پیشنهادی تحت شرایط سیستم های مختلف با انجام مطالعات موردی شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفه شده است. نتایج این مطالعات به منظور بررسی اثر بخشی آن تحت شرایط سیستم منحرف شده ارائه شده است.