عنوان فارسی مقاله:

سیستم های انتقال روی با میل ترکیبی بالا و پایین و نقش احتمالی آنها در اثربخشی روی در گندم و نان


عنوان انگلیسی مقاله:

High- and Low-Affinity Zinc Transport Systems and Their Possible Role in Zinc Efficiency in Bread Wheat
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیستم های انتقال روی با میل ترکیبی بالا و پایین و نقش احتمالی آنها در اثربخشی روی در گندم و نان و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

تغییرپذیری قابل توجهی میان موجودات ذره بینی خاک های زراعتی گندم (Triticumaestivum L) در توانمندی آنها برای رشد محصول در خاک هایی که دارای سطح بسیار کمی Zn موجود است وجود دارد. بنیان فیزیولوژیکی این حد تغییرات در اصطلاح اثربخشی Znمجهول می باشد. ما نقش احتمالی جریان (Zn^(2+ را در غشاء پلاسمای سلول ریشه با اشاره به کارایی Zn در اندازه گیری جذب کوتاه مدت ((_1^56)Zn^(2+  در دو مزرعه متفاوت Zn مؤثر v Dogdas و Zn مؤثر 10-BDME بررسی نمودیم. گیاهانی که به صورت هیدروپولیک (رشد در آب مغذی) با سطح کافی و ناکافی Zn و جذب ((_1^56)Zn^(2+  رشد نمودند. بر اساس طیفی گسترده از فعالیت های Zn (0/1nM-80μm) اندازه گیری شدند. (در شرایط Zn کم 10- BDMEcv علائم شدیدتر ناکارایی Zn نسبت به Dagdascv نشان داد. سیستم میل ترکیبی کم نشان دهنده مقادیرK_m مشهود مشابه آنهایی است که در گذشته برای گندم گزارش شده است آزمایشات جذب آشکارکننده وجود دو سیستم مجزای انتقال Zn  محیط میانی جریان Zn  با میل ترکیبی زیاد و کم می باشد (2-5μm) .