عنوان فارسی مقاله:

آموزش زیست محیطی چند فرهنگی: از تئوری تا عمل


عنوان انگلیسی مقاله:

Multicultural Environmental Education: Theory and Practiceبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی آموزش زیست محیطی چند فرهنگی: از تئوری تا عمل و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

مردم همراه با جهانی سازی به کرات برای کار با همدیگر فراخوانده شدند تا راه حل هایی را برای مشکلات زیست محیطی به میزان بسیار زیادی فراتر از واقعیت های محلی بیابند . از اینرو ، ارتباط بین فرهنگی ازاهمیت ویژه ای در درک تخریب زیست محیطی و شناسایی راه حل های زیست محیطی برخوردار می گردد . آیا آموزش زیست محیطی چند فرهنگی می تواند پاسخی برای چالش های زمان ما باشد ؟