عنوان فارسی مقاله:

کران ‌های پائین برای مسئله زمانبندی پروژه چند مهارتی


عنوان انگلیسی مقاله: Lower Bounds for the Multi-Skill Project SchedulingProblem
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کران ‌های پائین برای مسئله زمانبندی پروژه چند مهارتی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به صورت تعمیم یافتة مسئله کلاسیک زمانبندی پروژه منبع محدود (RCPSP) می‌پردازد. ما نوع جدیدی از محدودیت‌های منابع را معرفی می‌کنیم که اعضای پرسنل در آن نقش دارند. از یک سو، محوریتمان اعضای پرسنلی است که هریک از آنها چند مهارت دارد، یعنی می‌تواند بیش از یک نوع فعالیت انجام دهد. از سوی دیگر، هر فعالیت نیازهای مهارتی خاصی دارد که باید تأمین شوند. برای حل این مسئله، دو کران پائین پیشنهاد می‌کنیم. اولین کران از شیوه برنامه نویسی خطی که برای مسئله RCPSP پیشنهاد شده استفاده می‌کند و دومین کران برپایه استدلالی قوی است.