عنوان فارسی مقاله:

حساسیت بازده سهام بانکی نسبت به بازار، ریسک های مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز

عنوان انگلیسی مقاله:

The sensitivity of bank stock returns to market, interest and exchange rate risksبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی حساسیت بازده سهام بانکی نسبت به بازار، ریسک های مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

نمونه متن ترجمه
پژوهش حاضر مدل چندعاملی برای بازده سهام بانکی ارائه و تخمین زده است که عوامل بازده بازار، نرخ بهره و ریسک های ناشی از نرخ ارز را هم در آن دخیل کرده است. مدل بهینه سازی رفتار شرکت بانکی بین المللی به منظور استخراج ضرایب حساسیت عوامل جایگزین استفاده شده است. معادلات رگرسیون براساس ارزش واقعی یا غیرمنتظره از عوامل اصلی همراه متغیرزمانی مجازی پس از اکتبر 1979 و متغیر پولی مجازی بانک مرکزی، تخمین زده شدند. نتایج  به دست آمده برای بازار و نرخ بهره استاندارد بوده است درحالیکه نتایج به دست آمده برای متغیر نرخ ارز، جدید بودند. یافته ها نشان می دهند که اثرات خاص این متغیر وابسته به زمان مشاهده و وضعیت مالی بانک می باشد.